صراط مستقیم

فرهنگی،اعتقادی،اجتماعی

صراط مستقیم

فرهنگی،اعتقادی،اجتماعی

صراط مستقیم

من، علی سهراب پور، متولد شهرستان کازرون (استان فارس) و فعلا در حوزه علمیه کازرون مشغول به تدریس هستم.
تمام تلاش من این است که بتوانم خدمتی از لحاظ فکری و اعتقادی به دوستان عزیزم کرده باشم.

آخرین نظرات

۱ مطلب با موضوع «سوالات قرآنی تسنیم» ثبت شده است

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، مساجد و مراکز فرهنگی سعی در برگزاری مسابقات قرآنی می کنند. اما متاسفانه در بسیاری از موارد شاهدیم سوالات به گونه ای که هیچ فایده ای بر آن مترتب نیست. لذا حقیر از حدود پنج سال پیش سعی کردم با هدف آشنایی مومنین با مضامین و معارف قرآن سوالاتی را طرح کرده و به صورت مسابقه در ماه مبارک رمضان در سطح شهرستان کازرون برگزار کنیم.

این مسابقات که با نام « مسابقه قرآنی تسنیم » برگزار می شد، به صورت تستی از سی جزء قرآن کریم طرح می شد. در ادامه مطلب حدود 1۳۰ سوال قرآنی که طی چهار سال برگزار شده است را به محضر دوستان عزیز تقدیم می کنم تا کمکی باشد برای کسانی که قصد برگزار مسابقه قرآنی در ماه مبارک رمضان را دارند.

سه مسابقه اول هر سی سوال به ترتیب از جزء اول قرآن تا جزء سی ام می باشد. اما مسابقه چهارم از بعضی از جزء ها دو سوال مطرح شده است.

*از آنجایی که پاسخ سوالات را می توان براحتی از قرآن بدست آورد،لذا از ارسال پاسخ به افراد یا ارگان هایی که قصد برگزاری مسابقه دارند معذورم*

مسابقه قرآنی تسنیم ۱

1- آیات 8 الی 16 سوره ی بقره نشانه ی ............... را بیان می کند؟

الف) کفّار                            ب) منافقان                            ج) مومنان                      د) مشرکان

 

2- « ... در نیکی ها و اعمال خیر از یکدیگر سبقت بگیرید» ترجمه ی کدام آیه ی سوره ی بقره می باشد؟

الف)آیه ی 148                   ب)آیه ی 153                        ج) آیه ی 155                   د) الف و ج                             

 

3- کدام آیات به ترتیب در مورد انفاق و تبعیت و اطاعت از پیامبر اکرم (ص) می باشد؟

الف) 254 بقره – 264 بقره             ب) 276 بقره – 286 بقره             ج) 262 بقره – 31 آل عمران               د) الف و ب

 

4- آیه ......  سوره آل عمران: « اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد؛ کیست که بعد از او شما را یاری کند؟».

الف) 144                          ب) 157                                     ج)160                               د) 200

 

5- آیه ی 36 و 58 سوره نساء به ترتیب در مورد ...... و........می باشد  ؟

الف) آداب معاشرت – حرمت ربا                                    ب) تواضع – خمس         

ج) نماز – زکات                                                             د) آداب معاشرت – ادای امانت

 

6- کدام آیه سوره مائده شیوه وضو گرفتن را بیان می کند؟

الف) آیه 3                          ب) آیه 6                              ج) آیه 55                           د) الف وج

 

7- پیام و مفهوم آیه 54 سوره انعام چیست؟

الف) بخشش همه گناهان بندگان                                        ب) رحمت و لطف ویژه خدا نسبت به بندگان مومن         

 ج)خشم خدا نسبت به منافقین                                           د) الف و ج

 

8- آیات 59 الی 68 سوره اعراف در مورد کدام پیامبر می باشد؟

الف) حضرت نوح (ع)                  ب) حضرت صالح(ع)                 ج) حضرت حضرت هود (ع)                     د) الف و ج

 

9- «اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان مى‏آوردند و تقوا پیشه مى‏کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها مى‏گشودیم» ترجمه آیه ...... سوره اعراف می باشد؟

الف) 96                         ب) 126                                                 ج) 131                                                د) 142

 

10- بر اساس آیه 60 سوره ی انفال وظیفه ی مسلمانان در برابر دشمنان چیست ؟

الف) مدارا و سازش با آنان                                            ب) حفظ آمادگی و تقویت نیرو و امکانات

ج) تسلیم شدن                                                                د) توهین به مقدسات آنان

 

11- با توجه به آیات 9 و 57 سوره یونس کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) پروردگار مومنان را به پاس ایمانشان هدایت می کند

ب) قرآن مایه ی هدایت و رحمت برای مومنان است

ج) کسانی را که در راه خدا کشته شده اند را مرده نخوانید.               

د) قرآن موعظه ای از طرف خداوند و شفا بخش دردهای سینه هاست.

 

12- پیام آیات 15 و 16 سوره هود چیست؟         

الف) کسانی که تنها هدفشان زندگى دنیا و زرق و برق و زینت آن باشد، به آن نخواهند رسید.    

ب) کسانی که تنها هدفشان زندگى دنیا و زرق و برق و زینت آن باشد، خداوند ثمره تلاششان را به آنان خواهد داد (دنیا و زینت هایش را به آنان می دهد) اما در آخرت چیزی جز آتش برایشان نخواهد بود        

ج) کسانی که تنها هدفشان زندگی دنیا باشند در همین دنیا آنان را عذابی سخت می کنیم     

د) الف و ج

 

13- از کدام آیه سوره یوسف فهمیده می شود توسل به اولیاء خدا جایز است؟

الف) آیه 67                         ب) آیه 86                                       ج) آیه 87                               د) آیه 97

 

14-آیات 68 و 69 سوره نحل به چه چیزی اشاره می کند؟

الف) شیوه زندگی زنبور و خاصیت عسل                                     ب) فقط به شیوه زندگی عسل

ج) کوه ها                                                                                  د) میوه های مختلف

+ منظور از وحی در آیه ، «الهام غریزی» می باشد، یعنی خداوند در وجود و غریزه آنان این گونه قرار داده است.

 

15- وظیفه فرزندان نسبت به پدر و مادر در کدام آیه سوره اسراء بیان شده است؟

الف) آیه 23                               ب) آیه 24                              ج) آیه 36                                  د) الف و ب

 

16- آیات 103 الی 106 سوره کهف زیانکارترین مردم را چه کسانی معرفی می کند؟

الف) کسانی که با مومنین جنگ می کنند

ب) کسانی که آیات الهی و لقای پروردگار را انکار می کنند

 ج) کسانی که مسلمانان را مورد تمسخر قرار می دهند

د) همه موارد

 

17- عبارت «...به خدا متوسل شوید، که او مولای شماست؛ چه نیکو مولا و چه نیکو یاو‏ری » ترجمه کدام آیه سوره حج می باشد؟

الف) آیه 74                               ب) آیه 76                                 ج) آیه 78                                  د) الف و ب

 

18- آیات 27 الی 29 سوره نور می فرماید:

الف) بدون اجازه در خانه هایی که خانه های شما نیست وارد نشوید

ب) می توانید در هر خانه ای که خواستید بدون اجازه وارد شوید

ج) نشانه مومن آن است که در امانت خیانت نمی کند

د) الف و ج

 

19- آیات 28، 30، و70 سوره فرقان به ترتیب درباره ............ ، ............ و ................ می باشد.

الف) دوست بد، مهجور بودن قرآن، ثمره توبه واقعی                       ب)دوست بد، حرام بودن غیبت، توبه

ج) توبه، ادای امانت، دوست بد                                                         د)مهجور بودن قرآن، دوست بد، ثمره توبه واقعی

 

20- آیات 7 الی 13 سوره قصص داستان کدام پیامبر را بازگو می کند؟

الف) حضرت یعقوب (ع)              ب) حضرت یوسف(ع)              ج) حضرت موسی ( ع)                        د) الف و ج

 

21- کدام آیه درباره الگو بودن پیامبر اکرم (ص) می باشد؟

الف)آیه 69 سوره عنکبوت          ب) آیه 6 سوره روم                   ج) آیه 39 سوره روم              د) آیه 21 سوره احزاب

 

22- بر اساس آیه 57 سوره احزاب چه کسانی مورد لعن خداوند در دنیا و آخرت هستند؟

الف) کسانی که خدا و پیامبر را آزار می دهند                      ب) کسانی که مومنین را آزار می دهند                             ج) منافقان                                                                                            د) الف و ج

 

23- بر اساس آیه 18 سوره زمر یکی از ویژگی های بندگان خوب خدا چیست؟

الف) گوش دادن سخنان و پیروی از بهترین آنها          ب) خوش اخلاقی                ج) صله رحم            د) الف و ج

 

24- «کسى که عمل صالحى انجام دهد، سودش براى خود اوست و هر کس بدى کند، به خویشتن بدى کرده است و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى‏کند» ترجمه آیه ............ سوره فصلت می باشد؟

الف) 30                         ب) 34                                    ج) 46                                 د) 51

 

25- از آیات 68 الی 72 سوره زخرف استفاده می شود که ...............

الف)همسران مومن در بهشت هم در کنار هم هستند                          ب) جهنمیان به حال اهل بهشت حسرت می خورند                               ج) دوست ناباب می تواند انسان را جهنمی کند                                   د) الف و ج

 

26- کدام آیه سوره حجرات درباره  حرمت غیبت کردن می باشد؟

الف) آیه 6                                 ب) آیه 11                                 ج) آیه 12                             د) آیه 13

 

27- آیه ......... سوره حدید: «بدانید زندگى دنیا در حقیقت بازى و سرگرمى و تجمّل پرستى و فخرفروشى شما  به یکدیگر و افزون طلبى در اموال و فرزندان است‏»

الف) 12                                        ب) 18                                    ج) 20                                   د) 21

 

28- آیه 19 سوره حشر: « همچون کسانى نباشید که  ...... فراموش کردند و خدا نیز آنها را به  .............گرفتار کرد، آنها فاسقانند »

الف) خدا را – خود فراموشی         ب) مردگان را – سختی          ج) فقراء را – فقر          د) والدین خود را – مصائب دنیا

 

 

29- با توجه به  آیه 20 سوره مزمل کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) به اندازه ای که برایتان ممکن است قرآن بخوانید     

ب) پیامبر و گروهی از مومنین قسمتی از شب را به نماز می ایستند      

 ج) افراد مومن از لغو دوری می کنند          

 د) نماز به پا کنید و زکات و قرض بدهید

 

 

30-آیات 4 الی 7 سوره ماعون چه کسانی را مذمت می کند؟

الف) کسانی که اهل نماز نیستند                          ب) کسانی که اهل نماز هستند ولی در نماز خود سهل انگاری می کنند

ج) کسانی که کم فروشی می کنند                         د) همه موارد

 

 

مسابقه قرآنی تسنیم ۲

1- «نماز را بر پا دارید و زکات را ادا کنید؛و (بدانید) هر کار خیری را که برای خود از پیش می فرستید آن را نزد خدا (در سرای دیگر) خواهید یافت» ترجمه کدام آیه سوره بقره می باشد؟

الف) آیه 83                           ب) آیه 110                           ج) آیه 112                       د) آیه 132

2- کدام آیات سوره بقره به ترتیب در مورد شهدا و امتحان انسان هاست؟

الف) آیه  147 و 148              ب)آیه 152 و 153                 ج) آیه 154 و 155               د) آیه195 و 196                           

3- پیام و مفهوم آیه 267 و 268 سوره بقره چیست؟

الف) از اموال پاک و با ارزش خود صدقه بدهید                                          ج)چیزهای بی ارزش و ناپاک را انفاق نکنید

ب) در هنگام انفاق کردن شیطان شما را از فقر می ترساند؛ فریب نخورید        د) همه موارد          

 

4- آیه 130 و 200 سوره آل عمران به تر تیب در مورد ........... و ........  می باشد؟

الف) ربا – صبر و استقامت            ب) صبر – تقوا           ج)نماز جمعه – تلاوت قرآن             د) ربا – نماز جماعت

5- بر اساس آیه 79 سوره نساء کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) هر خوبی و نیکی که به شما می رسد از جانب خداست

ب) هر بدی که به شما می رسد از جانب خداست

ج) بدی هایی که به شما می رسد به خاطر اعمال خودتان است              

د) خداوند گواه و شاهد اعمال انسان هاست

6- «عدم دوستی با یهودیان و مسیحیان»«ولایت حضرت علی (ع)» و « دشمنی یهود با مسلمانان» به ترتیب در کدام آیات سوره مائده به آن اشاره شده است؟

الف) آیات 51- 55 و82        ب) آیات 55 – 51 و 81         ج) آیات 39- 51 و 64                د) آیات 51 – 57 و60

7- آیات 116 تا 118 سوره مائده از زبان کدام پیامبر می باشد؟

الف) حضرت موسی (ع)                  ب) حضرت عیسی(ع)                 ج)حضرت محمد (ع)                   د) الف و ب

8- کدام گزینه در آیه 152 و 160 سوره انعام ذکر نشده است؟

الف) در سخن گفتن عدالت را رعایت کنید                           ج) خداوند کار خیر شما را ده برابر پاداش می دهد

ب) از روی ظلم به مال یتیم نزدیک نشوید                          د) در جهاد؛ استقامت داشته باشید

9- آیات 194 و 195 سوره اعراف دلیل چه چیزی می باشد؟

الف) باطل بودن پرستش بت ها                                        ج) تسلط شیطان بر بعضی انسان ها                          

ب) جهنمی بودن منافقان                                                 د) دوستی نکردن با فاسدان

10- آیه 71 سوره توبه ویژگی چه گروهی را بیان می کند ؟

الف) فقراء                                    ب) مومنین                                    ج) علماء                               د) مجاهدین

11- کدام آیه در مورد لزوم« تفقه و اجتهاد در دین» می باشد؟

الف) آیه 105 توبه     ب) آیه 109 توبه                        ج) آیه122 توبه                                           د) آیه24 یونس

 

12- آیات 25 – 49 سوره هود؛ مسائل زندگی کدام پیامبر را پیامبر را بیان م یکند؟  

الف) حضرت هود (ع)      ب) حضرت نوح (ع)      ج) حضرت صالح (ع)            د) ب وج    

 

13- « کسانی که به خاطر پروردگارشان شکیبایی می کنند،و نماز را برپا می دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده ایم، در پنهان و آشکار،انفاق می کنند؛ و با خوبی ها ، بدی ها را از میان می برند؛ پایان نیک سرای دیگر از آن آنهاست» ترجمه کدام آیه سوره رعد می باشد؟

الف) آیه 11    -                ب) آیه 21                                                            ج) آیه 22                    د) آیه 28

 

14-کدام آیه سوره نحل اشاره به این نکته دارد که در رسیدن به مقامات معنوی هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد؟

الف) آیه 90                ب) آیه 91             ج) آیه 95                        د) آیه 97

 

15- آیه 27 سوره اسرائ ، برادران شیاطین را چه کسانی معرفی می کند؟

الف) کسانی که اسراف می کنند                               ب) کسانی که غیبت می کنند                                            ج) کسانی که دروغ می گویند                                      د) کسانی که نماز نمی خوانند

 

16- آیه 11 سوره مریم حکایت چه کسی را بیان می کند؟(با توجه با آیات قبل)

الف) حضرت یحیی (ع)      

ب) حضرت زکریا (ع)      

 ج) حضرت مریم (ع)      

د) حضرت یعقوب (ع)      

17- کدام آیه سوره حج در مورد دفاع و پشتیبانی پروردگار عالم از مومنان است؟

الف) آیه35                 ب) آیه 38                                  ج) آیه 46                   د) آیه 53      

 

18- کدام آیه سوره نور در مورد حجاب و پوشش می باشد؟

الف) آیه21   ب) آیه27    ج) آیه31     د) آیه32               

19- بر اساس آیه 30 سوره فرقان، پیامبر اکرم(ص) در روز قیامت از چه چیزی شکایت می کند؟

الف) مهجور بودن قرآن در بین امت خویش ( رها کردن قرآن توسط امت)            ج)نداشتن یاور  

ب) ظلم به اهل بیت                                                                                         د)الف و ج

20- در آیه 8 سوره عنکبوت پروردگار عالم انسان ها را به ....... وصیت و از ...... نهی کرده است؟

الف) نیکی به والدین – اطاعت آنها در شریک قرار دادن برای خدا                   ج) اقامه نماز – ظلم به یتیمان

 ب) رعایت تقوا – دشمنی با پیامبران                              د) تلاوت قرآن - غیبت

 

21- آیه ..... سوره عنکبوت: « کسانی که در راه ما (با خلوص نیت) جهاد کنند (و تلاش کنند) قطعا به راه های خود، هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران است»؟

الف)51      ب) 52                       ج) 58                د) 69

22- کدام آیه سوره احزاب به ترتیب در مورد « صلوات بر پیامبر اکرم(ص)» و حجاب می باشد؟

الف) 57 و 59                    ب) 56 و 59                          ج)59 و 56                                                د) 59 و 70

23-بر اساس آیه 8 سوره زمر یکی از صفات ناپسند انسان ها چه چیزی بیان  شده است؟

الف) فراموشی خدا هنگام راحتی و نعمت          ب) نماز نخواندن                ج) عجله کردن            د) تنبلی

24- « بگو: ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید (گناه کرده اید) از رحمت خداوند نومید نشوید که خداوند همه گناهان را (اگر واقعا توبه کنبد) می آمرزد زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است» این عبارت ترجمه آیه ...... سوره زمر می باشد؟

الف) 37                     ب) 45                                ج) 53                                         د) 65

25- بر اساس آیات 36 تا 39 سوره شوری کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)مومنان بر خدا توکل می کنند و از اعمال زشت دوری می کنند                     

  ب) اهل مشورت هستند                               ج) هنگام خشم عفو می کنند                                   د) همه موارد

 

26- کدام آیه درباره  شیوه رفتار پیامبراکرم (ص) وهمراهان آن حضرت  می باشد؟

الف) آیه 17 فتح                                ب) آیه 29 فتح                                       ج) آیه 12 حجرات                            د) ب و ج

27- آیه ......... سوره حدید: «آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مومنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد‏»

الف) 10                                        ب) 11                                ج) 16                                   د) 19

28- از آیات 11 و 12 سوره صف فهمیده می شود که:

الف) خداوند همه مومنان را می بخشد         ب) خداوند همه نماز

گزاران را می بخشد          ج) خداوند همه مجاهدان را می بخشد          د) خداوند مومنان به خدا و پیامبر را که با مال و جان خود جهاد کنند می بخشد

29- « نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند» ترجمه آیه ..... سوره مزمل می باشد.

الف) 6     

ب) 7      

 ج) 8          

 د) الف و ب

30-بر اساس آیات 7 تا 10 سوره شمس زیانکارواقعی چه کسی معرفی شده است؟

الف) کسی که نفس خود را آلوده به گناه کند                                     ب) کسی که مال زیاد نداشته باشد

ج) کسی که اولاد نداشته باشد                         د) کسی که بدن سالمی نداشته باشد

 

 

مسابقه قرآنی تسنیم ۳

1- کدام آیه سوره بقره در مورد احسان به پدر و مادر، نیکی به یتیمان و پرداخت زکات می باشد؟

الف) آیه 79                            ب) آیه 81                            ج) آیه 83                      د) آیه 86 

 

2- آیه 153 سوره بقره: «ای کسانی که ایمان آورده اید؛ از ................. و .................. کمک بگیرید؛ خداوند با صابران است»

الف) صبر، گذشت         ب) صبر، نماز                         ج) نماز، صبر                 د) اموال، اولاد

 

3- آیات 48-55 سوره آل عمران در مورد کدام پیامبر می باشد؟

الف) حضرت موسی(ع)               ب) حضرت عیسی (ع)                 ج) حضرت نوح(ع)                   د) الف و د

 

4- براساس آیه 92 سوره آل عمران، راه رسیدن به حقیقت نیکوکاری در چیست؟

الف) انفاق از انچه دوست می دارید                                 ب) منت نگذاشتن بر دیگران

ج) گذشت از حق خود                                                    د) الف و ج

5- بر اساس آیه 95 سوره نساء، خداوند چه گروهی را بر گروه دیگر برتری داده است؟

الف) نمازگزاران را بر کسانی که اهل نماز نیستند.                      

ب) عالمان را بر کسانی که اهل علم نیستند.

ج) مجاهدین را بر کسانی که بدون دلیل از جهاد بازنشستند. 

و)خدمتگزاران را بر کسانی که به مردم خدمت نمی کنند.

6- کدام آیه ی سوره مائده در مورد ولایت حضرت علی (ع) می باشد؟

الف) آیه 55                          ب) آیه 67                         ج) آیه 82                        د) الف و ب

7- کدام آیه در مورد قمار و شراب می باشد؟

الف) آیه 91 سوره مائده          ب) آیه 27 سوره انعام           ج) آیه 31 سوره انعام            د) الف و ج

8- بگو : «چه کسی زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده، و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟! بگو: اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند؛ ( اگر چه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت، فقط برای مومنان خواهد بود، ترجمه کدام آیه سوره اعرافه است؟

الف) آیه 29                                    ب) آیه 31                           ج) آیه 32                     د) آیه 86

9- پیام آیه 96 سوره اعراف چیست؟

الف) کفر و نفاق سبب خلود در جهنم می شود.                        ب) ایمان و تقوا باعث نزول برکات می شود.

ج) گناه باعث می شود انسان با کفر بمیرد.                                د) الف وج

10- آیه 18 سوره توبه، صفات و ویژگی های چه کسانی را بیان می کنند؟

الف) عالمان و بزرگان                            

ب) کسانی که در راه خدا جهاد می کنند

ج) مومنین و اهل تقوا                            

 د) کسانی که می خواهند مساجد را آباد کنند.

11- «پیامبری از میان شما به سویتان آمد که رنج های شما برای او سخت است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مومنان رئوف و مهربان است» ترجمه کدام آیه می باشد؟

الف) آیه 123 توبه                       ب) آیه 125 توبه               ج) آیه 128 توبه               د) آیه 4 یونس

12- آیات 51 و 52 سوره هود از زبان کدام پیامبر می باشد؟

الف) حضرت هود(ع)     ب) حضرت موسی (ع)         ج) پیامبر خاتم حضرت محمد(ص)      د) حضرت نوح (ع)

13- در آیه 28 سوره رعد آمده است که:

الف) تنها با یاد خدا دلها آرام می گیرد                   ب) اگربه عهده خود وفا کنید، خدا هم به عهد خود وفا می کند

ج) اعتصام به ریسمان الهی کنید                            د) در زندگی از نماز و صبر کمک بگیرید.

14- بر اساس آیه 99 و 100 سوره نحل کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) شیطان بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل کنند تسلط و سلطه ندارد.

ب) سلطه ی شیطان فقط بر کسانی است که او را سرپرست خود قرار داده اند و کسانی که او را شریک (خدا در اطاعت و بندگی قرار می دهند او به فرمان شیطان گردن می نهند)

ج) ایمان و توکل بر خدا باعث می شود شیطان بر انسان سلطه ای نداشته باشد

د) شیطان بر همه ی انسان ها سلطنت و سلطه دارد.

15- عبارت «اگر نیکی کنید، به خودتان نیکی می کنید؛ واگر بدی کنید باز هم به خود می کنید» ترجمه کدام آیه سوره اسراء می باشد؟

الف) آیه 7                                ب) آیه 36                         ج) آیه 79                     د) الف و ج

16- آیات 34-16 سوره مریم در مورد ................................... می باشد؟

الف) حضرت زکریا(ع)               ب) حضرت مریم(س)          ج) حضرت ابراهیم (ع)             د) ذوالقرنین

17- از آیه 35 سوره انبیاء بدست می آید که :

الف) همه انسان ها طعم مرگ را می چشند.     

ب) خداوند همه را، با بدی ها و خوبی ها امتحان و آزمایش می کند.

ج) برای همه ی ملت ها رسول و پیامبری فرستاده شده است.      

 د) الف و ب

18- براساس آیه 21 سوره نور، خداوند ما را، از ....................... نهی کرده است زیرا ..................

الف) دوستی با منافقین- آنان دین شما را ازبین می برند.

ب) ترک نماز- این کار باعث کفر می شود.

ج) پیروی از گام های شیطان- اوبه کارهای زشت و منکر فرمان می دهد.

د) نپذیرفته حق- موجب گمراهی و فساد می شود.

 

19- آیات 9، 1، 127، 145، 164 سوره شعراء به ترتیب از زبان کدام پیامبر می باشد؟

الف) حضرت موسی- صالح- لوط- عیسی                          ب) حضرت نوح، هود، صالح، لوط

ج) حضرت یعقوب، موسی، ابراهیم، اسحاق                           د) حضرت لوط، موسی، نوح، هود

 

20- مثل کسانی که غیر از خدا را اولیاء خود قرار داده اند در کدام آیه ی سوره عنکبوت بیان شده است؟

الف) آیه 12                             ب) آیه 20                         ج) 41                           د) آیه 45

21- بر اساس آیات 19-16 سوره لقمان، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) امربه معروف کن- با غرور بر زمین راه مرو

ب) در برابر مصیبت هایی که به تو می رسد صبور باش- نماز را به پا کن

ج) نهی از منکر کن- زکات را پرداخت کن

د) با بی اعتنایی از مردم روی مگردان- از صدای خود بکاه (فریاد مزن)

22- « ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا را بسیار یاد کنید، و صبح و شام او را تسبیح گوئید» مضمون کدام آیات سوره احزاب می باشد؟

الف) 41- 42                       ب) 47- 48                               ج) 56-57                  د)58-59

23- آیات 77-71 سوره «ص» علت رانده شدن ابلیس از درگاه الهی را چه چیزی بیان کرده؟

الف) تکبر ورزیدن شیطان          ب) مسخره کردن مخلوق خدا                ج) جن بودن او            د) الف و ج

24- کدام آیه سوره زمر در مورد نعمت های خدا و آزمایش انسان می باشد؟

الف) آیه 42                             ب) آیه 49                           ج) آیه 73                               د) آیه 75

25- آیات 67 و 77 سوره زخرف وقایع چه روزی را بیان می کند؟

الف) قیامت                             ب) برزخ                                 ج) دنیا                              د) الف و ج

26- براساس آیه 7 سوره محمد(ص) خداوند به کسانی که (دین) خدا را یاری می کنند وعده داده است که ........

الف) خداوند هم آنها را یاری می کند.                                    ب) خداوند هم گام های آنان را استوار می دارد.

ج) خداوند هم عذاب را از آنان دور می کند.                             د) الف و ب

27- «برای انسان چیزی جز حاصل، سعی وتلاش او نیست» ترجمه کدام آیه می باشد؟

الف) 39 نجم                       ب) 9 رحمن                       ج) 7 حدید                        د) الف و ج

28- کدام آیه در مورد نماز جمعه می باشد؟

الف) 6 جمعه                        ب) 9 جمعه                     ج) 9 منافقون                     د) 9 تغاین

29- آیه 23 سوره ملک: « بگو: او کسی است که شما را آفرید و برای شما ................ و ................. و............. قرارداد، اما کمتر سپاسگزاری می کنید»

الف) گوش، دست و پا، عقل         ب) گوش، چشم، عقل         ج) زبان، چشم، گوش          د) چشم، عقل، زبان

30- بر اساس آیات 9و10 دوره شمس، رستگار و محروم کیست؟

الف) کسی که نفس خود را پاک و تزکیه کند ـ کسی که نفس خویش را با معصیت آلوده سازد

ب) کسی که اهل نماز است ـ کسی که کافر دین خداست.

ج) کسی که به یتیمیان رسیدگی کند ـ کسی که دشمنی با پیامبران کند.

د) الف و ج

 

 مسابقه قرآنی تسنیم ۴

1- کدام آیه سوره بقره در مورد احسان به پدر ومادر و رسیدگی به یتیمان و خوب سخن گفتن است ؟

الف: آیه 81              ب: آیه94                       ج: آیه 114                     د: آیه 83 

2- ترجمه آیه 155 سوره بقره کدام گزینه می باشد؟

الف: قطعا همه شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش در مال ها و جانها و میوه ها آزمایش می کنیم . . .

ب: قطعا بعضی از شما را آزمایش و امتحان خواهیم کرد.

ج: خداوند بعضی از شما را با چیزی از قبیل مال و جان امتحان می کند.

د: الف و ج

3- کدام آیات به ترتیب در مورد توطئه شیطان وحرام بودن ربا می باشد؟

الف: 268بقره - 275 بقره         ب: 29 آل عمران- 276 بقره         ج: 282 بقره-  15 آل عمران          د:الف و ج

4- کدام آیات در مورد شخص و شخصیت پیامبر اکرم (ص) است؟

الف : آیه 144 آل عمران           ب: آیه 134 آل عمران                ج: آیه 164 آل عمران                د: الف وج

5- کدام گزینه  در مورد امر به معروف و نهی از منکر می باشد؟

الف: آیه 104 سوره آل عمران               ب: آیه 103 آل عمران             ج: آیه 110 آل عمران              د: الف و ج

6- کدام گزینه مضمون آیه 58 سوره نساء می باشد؟

الف: خداوند به شما فرمان می دهد هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری  کنید.

ب: خداوند اندرز های خوبی به شما می دهد.

ج: خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان بدهید.

 د: هر سه مورد

7- کدام آیه سوره مائده پیرامون ولایت  حضرت علی (ع) می باشد؟

الف: آیه 8 مائده                   ب: آیه  55 مائده                       ج: آیه 3 مائده                د: ب و ج  

8- بر اساس آیه 91 سوره مائده ،شیطان به وسیله ی  شراب و قمار چه هدفی را دنبال می کند؟

الف: ایجاد دشمنی و کینه             ب: باز داشتن  از یاد خدا و نماز             ج: ضرر مالی            د: الف و ب

9- آیه 121 سوره انعام به چه چیزی اشاره دارد؟

الف: نخوردن گوشت نجس                                                                   ب: خورن گوشت حیوانات

ج: نخوردن چیزی که  نام خدا (هنگام ذبح) بر آن برده نشده                    د: نخوردن گوشت حیوانات وحشی

10- عبارت «هر کس کار نیکی بیاورد ، ده برابر آن (پاداش)خواهد داشت ، و هر کس کار بدی بیاورد ،جز مانند آن جزا نبیند و بر آنان  ستم نرود » ترجمه کدام آیه می باشد؟

الف: 165 انعام                       ب: 11 اعراف                 ج: 33  اعراف                د: 160 انعام

11- آیات 103 – 128  سوره مبارکه اعراف در مورد کدام پیامبر می باشد؟

الف: حضرت نوح(ع)              ب: حضرت موسی(ع)                 ج : حضرت شعیب(ع)                 د: الف و ب

12- کدام آیه در مورد خمس می باشد؟

الف :60  انفال                       ب: 41 انفال                    ج: 64  انفال                   د: 72  انفال

13- منظور از «النسی ء» در آیه 37 سوره توبه چیست؟

الف: تغییر دادن ماههای حرام                        ب: فراموشی                  ج: جنگ کردن                د: الف و ب

14- خصوصیات پبامبر اکرم (ص) در کدام آیه ذکر شده است؟

الف: 128 توبه                      ب: 6 یونس                    ج:124 توبه                    د: الف و ب

15- آیات  36- 49 سوره هود  داستان کدام پیامبر را بیان می کند؟

الف: حضرت نوح (ع)     ب: حضرت هود (ع)               ج: حضرت عیسی(ع)               د: حضرت موسی (ع)

16- کدام گزینه مضمون آیه 87 سوره یوسف می باشد؟

الف: از رحمت خدا مایوس نشوید که تنها کافران از رحمت خدا مایوس می شوند.

ب: بگو بندگان من که گنه کارید؛ توبه کنید تا خدا گناهان شما را ببخشد.

ج: من خودم را تبرئه نمی کنم که نفس سرکش بسیار به بدی ها امر می کند.

د: کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستند،برای آنان آسایش و راحتی است.

17– آیات 65 - 69 سوره نحل به چه چیزی اشاره دارد؟

الف: نعمت ها و نشانه های الهی         ب: مراحل قیامت             ج: نشانه ها ی دوست بد            د:  تمام موارد

18- « اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می کنید و اگر بدی کنید باز هم به خود می کنید» مضمون کدام آیه از سوره اسراء می باشد؟

الف: آیه 1                ب: آیه 7                                    ج: آیه 46                                  د: آیه 57

19- آیه 96 سوره مریم :« به یقین کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته و نیک انجام داده به زودی ...........؟

الف: خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار می دهد               ب: خداوند گناهان کوچک آنان را  می بخشد

ج: خداوند آنان را بزرگ و با قدرت می کند                                       د: الف و ب

20- دو نام قرآن در کدام آیه ذکر شده است؟

الف: آیه 35 انبیاء                  ب: آیه 32 انبیاء              ج: آیه 50 انبیاء               د: آیه 69 انبیاء

21- آیه 5 سوره حج دلیل و استدلال بر چه امری است؟

الف: امکان رستاخیز و قیامت         ب: وجود روح در انسان          ج: ضعف انسان ها         د: گذرا بودن دنیا

22- طبق آیات 2-9  مومنون چه چیزهایی  به عنوان صفات مومنین ذکر شده است؟

الف: از لغو دورهستند، در نمازشان خاشع هستند،و دروغگو نیستند.

ب: بر نمازشان مواظبت می کنند،امانت ها را رعایت می کنند.

ج: در نمازشان خاشع هستند ،اهل زکات هستند، دامان خود را حفظ می کنند.

د: ب و ج

23- کدام گزینه بر اساس آیات  30 و 31 سوره نور صحیح می باشد؟

الف: مردان مومن  باید چشمان خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند.

ب: زنان مومن باید چشمان خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند.

ج: زنان مومن نباید زینت های خود را برای نامحرمان آشکار سازند.

د: تمام موارد

24- بر اساس آیه 70 سوره فرقان خداوند گناهان چه کسانی را تبدیل به حسنه می کند؟

الف: کسانی که توبه کنند ودر راه خدا جهاد کنند.

ب: کسانی که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند.

ج: کسانی که ایمان آورند و به دیگران نیکی کنند.

د: کسانی که اهل نماز و زکات باشند.

25- آیات 77- 82 سوره شعراء از زبان چه کسی می باشد؟

الف: حضرت محمد(ص)            ب: حضرت ابراهیم(ع)            ج: حضرت موسی(ع)             د: حضرت عیسی(ع)

26- کدام گزینه در مورد آیات 2-4 سوره عنکبوت صحیح می باشد؟

الف: همه مردم امتحان و آزمایش می شوند.

ب: مومنین اهل بهشت هستند.

ج: مومنین و اهل ایمان امتحان و آزمایش نمی شوند.

د: الف و ب

27- طبق آیه 45 سوره عنکبوت چه چیزی انسان را از زشتی ها و اعمال بد باز می دارد؟

الف: نماز                             ب: جهاد                                    ج: انفاق                         د: تفکر

28- کدام آیه صراحت دارد که پیامبراکرم (ص) آخرین پیامبر و خاتم النبین است؟

الف: 45 احزاب                                ب:40 احزاب                   ج: 28 سبا                      د: ب و ج

29- عبارت « ای مردم شما (همگی) نیازمند خدایید؛تنها خداوند است که بی نیاز است و ستوده است» ترجمه کدام آیه سوره فاطر می باشد؟

الف: آیه 10                        ب: آیه 18                                    ج: آیه 15                      د: آیه 45
30- آیه 8 سوره مبارکه زمردر مورد چه موضوعی می باشد؟

الف: بعضی انسان ها نعمت الهی را فراموش می کنند.

ب: انسان اهل تنبلی و سستی هستند.

ج: انسان ضعیف و ناتوان است.

د: تمام موارد

31- « بگو: ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه ی گناهان را    می آمرزد زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است» مضمون کدام آیه است؟

الف: 53 زمر                         ب: 73 زمر                                 ج: 16 غافر                                 د: 28 غافر

32- طبق آیه 23 سوره شوری پیامبر اکرم (ص) چه چیزی را به عنوان اجر و مزد خود طلب می کند؟

الف: دوستی نزدیکان (اهل بیت)             ب: پیمودن راه راست                ج: رعایت تقوا                 د: وحدت

33- « ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید ،چرا که بعضی از گمانها گناه است و( هرگز در کار دیگران) تجسس نکنید و هیچ یک  از شما دیگری را غیبت نکند . . . » ترجمه کدام آیه است؟

الف: 17 حجرات                    ب: 15 حجرات                 ج: 16 ق                        د: 12 حجرات

34- کدام آیات در مورد  قیامت است؟

الف: 16- 18 حدید                ب:20-23 حدید              ج:1-7 واقعه                   د:85- 88 واقعه

35- کدام آیه سوره جمعه در مورد نماز جمعه می باشد؟

الف: آیه 5                ب: آیه 9                        ج: آیه 6                         د: آیه 8

36- عبارت «هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد» ترجمه کدام آیه است؟

الف: 17 تغابن                      ب: 2 و 3 طلاق               ج: 12 تحریم      د: الف و ج

37- عبارت« اگر (خدا) روزیش را بازدارد کیست آن کس که شما را روزی دهد؟» ترجمه کدام آیه است؟

الف:12 ملک             ب:21 ملک                     ج:10 قلم                        د: 35 قلم

38- بر اساس آیات40- 46 سوره مدثر علت جهنمی شدن جهنمیان چه چیزهایی بیان شده است؟

الف: نخواندن نماز،ندادن اطعام به مستمندان.

ب: انکار روز جزا، غفلت.

ج: با اهل باطل همنشین و همصدا بودند (دوستان بد)، انکار روز جزا.

د: الف و ج

39- کدام آیات در مورد کم فروشان می باشد؟

الف:10-13 بروج                  ب: 4 و5 بینه                  ج: 1-3 مطففین               د: 1و2 همزه

40- « هر کس هم وزن ذره ای کار  خیر انجام دهد،آن را می بیند و هر کس هم وزن ذره ای کار بد کرده آن را (نیز)     می بیند» ترجمه کدام آیات است؟

الف: 7 و 8 زلزله                   ب: 1 و 2 تکاثر               ج: 9 و 10 شمس             د: 1 و 2 ماعون

  • علی سهراب پور