صراط مستقیم

فرهنگی،اعتقادی،اجتماعی

صراط مستقیم

فرهنگی،اعتقادی،اجتماعی

صراط مستقیم

من، علی سهراب پور، متولد شهرستان کازرون (استان فارس) و فعلا در حوزه علمیه کازرون مشغول به تدریس هستم.
تمام تلاش من این است که بتوانم خدمتی از لحاظ فکری و اعتقادی به دوستان عزیزم کرده باشم.

آخرین نظرات

تصویر رستاخیز در قرآن

سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۴۴ ق.ظ

در قرآن کریم آیات بسیاری در مورد قیامت و حوادث مربوط به آن بیان شده است.ما در اینجا مضمون آن آیات را به طور فشرده ذکر می کنیم:

 

وضع زمین و دریاها و کوه‌ها

در زمین، زلزله‌ی عظیمی پدید می‌آید[1] و آنچه در اندرون آن است بیرون می‌ریزد[2] و اجزای آن، متلاشی می‌گردد[3] و دریاها شکافته می‌شوند[4] و کوه ها به حرکت درمی‌آیند[5] و درهم کوبیده می‌شوند[6] و مانند تلّ شنی می‌گردند[7] و سپس به صورت پشم حلاجی شده در می‌آیند[8]و آنگاه در فضا، پراکنده می‌شوند[9] و از سلسله کوه‌های سر به آسمان کشیده، جز سرابی باقی نمی‌ماند[10].

 

وضع آسمان و ستارگان

ماه[11] و خورشید[12] و ستارگان عظیمی که بعضی از آنها میلیونها بار از خورشید ما بزرگتر و پرفروغتر است به تیرگی و خاموشی می‌گرایند[13]، و نظم حرکت آنها به هم می‌خورد[14]، و از جمله ماه و خورشید به هم می‌پیوندند

[15] و آسمانی که هم‌چون سقف محفوظ و محکمی بر این جهان، احاطه کرده است سست و متزلزل می‌شود[16] و می‌شکافد و از هم می‌درد[17]و طومار آن در هم می‌پیچید[18] و اجرام آسمانی به صورت فلز مذابی در می‌آید[19] و فضای جهان پر از دود و ابر می‌شود[20].

 

شیپور مرگ

در چنین اوضاع و احوالی است که شیپور مرگ، نواخته می‌شود و همه‌ی موجودات زنده می‌میرند[21] و در جهان طبیعت، اثری از حیات نمی‌ماند، و وحشت و اضطراب بر جانها سایه می‌افکند[22] مگر کسانی که از حقایق و اسرار هستی، آگاهند و دلهایشان غرق معرفت و محبت الهی است.

 

شیپور حیات و آغاز رستاخیز

سپس جهان دیگری که قابلیت بقاء و ابدیت را داشته باشد، برپا می‌شود[23]، و صحنه‌ی گیتی با نور الهی روشن می‌گردد[24]، و شیپور حیات به صدا در می‌آید[25] و همه‌ی انسانها (بلکه حیوانات نیز)[26]در یک لحظه، زنده می‌شوند[27] و سراسیمه و هراسان[28] همانند ملخها و پروانگانی که در هوا منتشر می‌شوند[29] با سرعت[30] به سوی محضر الهی روانه می‌گردند[31] و همگی در صحنه‌‌ی عظیمی فراهم می‌‌‌آیند[32] و غالباً می‌پندارند که توقفشان در عالم برزخ به اندازه‌ی یک ساعت یا یک روز و یا چند روز بوده است[33].

 

ظهور حکومت الهی و انقطاع سببها و نسبها

در آن عالم، حقایق آشکار می‌شود[34] و حکومت و سلطنت الهی، ظهور تام می‌یابد[35] و چنان هیبتی بر خلایق، سایه می‌افکند که هیچ‌کس را یارای بلند سخن گفتند نیست[36]، و هر کسی به فکر سرنوشت خویش است و حتی فرزندان از پدر و مادر، و خویشان و نزدیکان از یکدیگر، فرار می‌کنند[37] واساساً رشته‌ی نسبها و سببها می‌گسلد[38] و دوستیهایی که بر پایه‌ی منافع و معیارهای دنیوی و شیطانی بوده تبدیل به دشمنی می‌گردد[39]، و حسرت و پشیمانی از تقصیرهای گذشته، دلها را فرا می‌گیرد.[40]

 

محکمه عدل الهی

آنگاه دادگاه عدل الهی، تشکیل می‌شود و اعمال همه‌ی بندگان، حاضر می‌گردد[41] و نامه‌های اعمال، توزیع می‌شود[42]و انتساب هر کاری به فاعل آن، چنان آشکار است که دیگر نیازی نیست که از کسی بپرسند چه کرده‌ای؟[43]

در این دادگاه، فرشتگان و پیامبران و برگزیدگان خدا به عنوان شهود حضور دارند[44] و حتی دست و پا و پوست بدنها گواهی می‌دهد[45]و حساب همه‌ی مردم به دقت رسیدگی با میزان الهی سنجیده می‌شود[46] و بر اساس عدل و قسط درباره‌ی ایشان داوری می‌گردد[47] و هر کس نتیجه‌ی سعی و کوشش خود را می‌یابد[48] و به نیکوکاران، ده‌ برابر پاداش داده می‌شود[49] و هیچ‌کس بار دیگری را نمی‌کشد[50] اما کسانی که دیگران را گمراه کرده‌اند علاوه‌بر گناهان خودشان، معادل گناهان گمراه‌شدگان را نیز بر دوش می‌کشند.[51] (بدون اینکه از گناهان آنان کاسته شود) هم‌چنین عوض و بدلی از کسی پذیرفته نمی‌شود[52] شفاعت کسی مقبول نمی‌گردد مگر کسانی که از طرف خدای متعال، مأذون باشند و بر اساس معیارهای مرضی خدا شفاعت کنند[53].

 

بسوی اقامتگاه ابدی

سپس حکم الهی اعلام شده[54] نیکوکاران و تبهکاران از یکدیگر جدا می‌شوند[55] و مؤمنان، روسفید و شاد و خندان بسوی بهشت[56] و کافران و منتقدان، روسیاه و اندوهگین و با ذلت و خواری به سوی دوزخ، روانه می‌گردند[57] و همگی از دوزخ، عبور می‌کنند[58] در حالی که از چهره‌ی مؤمنان، نور می‌تابد و راهشان را روشن می‌سازد[59] و کافران و منافقان در تاریکی به سر می‌برند.

منافقانی که در دنیا با مؤمنان، اختلاط داشتند آنها را صدا می‌زنند که رو به سوی ما کنید تا از نور شما استفاده کنیم، و پاسخ می‌شنوند که باید برای اکتساب نور، به عقب (به دنیا) برگردید! باز می‌گویند: مگر ما در دنیا با شما نبودیم؟ و پاسخ می‌شنوند: چرا، در ظاهر با ما بودید ولی خودتان را گرفتار کردید و دلهایتان دچار شک و تردید و قساوت شد و امروز، کارتان یکسره شده و از شما و از کافران، عوضی پذیرفته نمی‌شود و سرانجام، کافران و منافقان در کام دوزخ فرو می‌روند.[60]

هنگامی که مؤمنان به بهشت، نزدیک می‌شوند درهای آن گشوده می‌شود و فرشتگان رحمت به استقبال آنان می‌آیند و با سلام و احترام، مژده‌ی سعادت ابدی به ایشان می‌دهند[61].

و از سوی دیگر، هنگامی که کافران و منافقان به دوزخ می‌رسند درهای آن باز می‌شود و فرشتگان عذاب، با خشونت آنان را  مورد سرزنش قرار داده به ایشان وعدة عذاب ابدی می‌دهند[62].

 

بهشت

در بهشت، باغهای وسیع به پهنای آسمانها و زمین[63] و پوشیده از انواع درختها با همه گونه میوه‌ی رسیده و در دسترس[64] و ساختمانهای با شکوه و نهرهای آب زلال[65] و شیر و عسل و شراب طهور[66] و از هر چیزی که مورد میل و رغبت بهشتیان باشد[67] و فوق خواسته‌های آنان وجود دارد.[68]

بهشتیان با لباسهای حریر و پرنیان و انواع زینتها آراسته[69] و رو در روی یکدیگر بر تختهای مرصّع و بسترهای نرم، تکیه می‌دهند و به حمد و سپاس الهی می‌پردازند[70] و سخن بیهوده‌ای بر زبان نمی آورند و نمی‌شنوند[71]. نه سرما ایشان را می‌آزارد و نه گرما[72] نه رنج و خستگی و ملالی دارند[73] ونه ترس و اندوهی[74] و نه در دل، کینه و کدورتی[75].

پیش خدمتان زیبا در اطرافشان حرکت می‌کنند[76] و جامهای شراب بهشتی به آنان می‌نوشانند که لذت و نشاط زایدالوصفی می‌بخشد و هیچ‌گونه آفتی ندارد[77]. و از انواع میوه‌ها و گوشت مرغان، تناول می‌کنند[78] و از مصاحبت همسران زیبا و مهربان و ناآلوده بهره می‌برند[79] و از همه بالاتر، از نعمت روحی رضوان الهی برخوردار می‌شوند[80] و لطفهایی را از پروردگارشان دریافت می‌دارند که ایشان را غرق سرور می سازد و هیچ‌کس نمی‌تواند تصوری از مرتبه‌ی آن سرور، داشته باشد[81] و این سعادت بی‌مانند و نعمتهای وصف ناشدنی و رحمت و رضوان و قرب الهی برای همیشه ادامه خواهد یافت[82] وپایانی نخواهد داشت.[83]

 

دوزخ

دوزخ، جایگاه کافران و منافقانی است که هیچ نور ایمانی در دلهایشان وجود ندارد[84] و گنجایش آن، چنان است که پس از در بر گرفتن همه‌ی تبهکاران، باز هم «هل من مزید» می‌گوید[85]، سراسر آتش است و آتش، عذاب است و عذاب!!

شعله‌های آتش از هر سو زبانه می‌کشد و صدای گوش‌خراش و خشم آلود آنها بر وحشت و اضطراب می‌افزاید[86]، قیافه‌ها عبوس و درهم کشیده و سیاه و زشت و چروکیده است[87]و حتی در چهره‌ی فرشتگان دوزخیان هم اثری از مهر و عطوفت و نرمی دیده نمی‌شود[88].

دوزخیان با غل و زنجیر و بندهای آهنین، بسته شده‌اند[89] و آتش سراپای آنان را فراگرفته[90]، و خودشان آتش گیره‌‌ی آنند[91]. در فضای دوزخ جز آه و ناله و ضجه و فریاد دوزخیان و نهیب دوزخبانان، صدایی به گوش نمی‌رسد[92]. بر سر و روی تبهکاران، آب جوشان می‌ریزند که اندرون آنان را نیز ذوب می‌کند[93] و هر گاه از فرط عطش و التهاب، درخواست آب کنند، آب داغ و آلوده و گندیده‌ای به آنان با حرص و ولع می‌نوشند[94]، و غذایشان از درخت «زقّوم» است که از آتش می‌روید و خوردن آن بر سوزش اندرونشان می‌افزاید[95]و لباسشان از ماده‌ی سیاه و چسبنده‌ای است که خود، موجب عذابشان می‌گردد[96]  و هم‌نشینان شیاطین و جنیان گنهکارند که آرزوی دوری از آنان را می‌کنند[97] و نسبت به یکدیگر نیز لعن و نفرین می‌فرستند[98]

همین که بخواهند زبان عذرخواهی به درگاه الهی گشایند فرمان دورباش و ساکت باش، خاموششان می‌کند[99] پس به دوزخبانان پناه می‌برند که شما را از خدا بخواهید که اندکی از عذاب ما بکاهد، پاسخ می‌شنوند: مگر خدای متعال، پیامبرانش را مبعوث نفرمود و حجت را بر شما تمام نکرد؟[100]

بار دیگر، درخواست مرگ می‌کنند و جواب می‌شنوند که شما برای همیشه در دوزخ خواهید ماند[101] و با اینکه مرگ از هر سوی بر ایشان می‌بارد نمی‌میرند[102] و هر چه پوست‌بدنشان بسوزد بار دیگر پوست نوی می‌روید و عذابشان ادامه می‌یابد[103].

از بهشتیان درخواست اندکی آب و خوراک می‌کنند و پاسخ می‌شنوند که خدای متعال نعمتهای بهشتی را بر شما حرام کرده است[104] و بهشتیان از آنان می‌پرسند: چه چیز موجب بدبختی شما شد و به دوزختان کشاند؟ می‌گویند: ما اهل نماز و عبادت خدا نبودیم و به مستمندان کمک نمی کردیم  با تبهکاران هم سو می‌شدیم سو می‌شدیم و روز قیامت را تکذیب می‌کردیم.[105]

آنگاه به ستیز با یکدیگر می‌پردازند[106]، گمراه‌شدگان به گمراه‌کنندگان می‌گویند: این شما بودنید که ما را گمراه کردید، آنان پاسخ می‌دهند: شما به دلخواه از ما پیروی کردید[107]

زیردستان به زبردستان می‌گویند: این شما بودید که ما را به این بدبختی کشاندید، آنان پاسخ می‌دهند: مگر به زور، شما را از راه راست بازداشتیم؟[108]

سرانجام، به شیطان می‌گویند: این تو بودی که موجب گمراهی ما شدی، و او پاسخ می‌دهد: خدا به شما وعده‌ی راستین داد و نپذیرفتند، و من و عده‌ی دوزخ دادم پذیرفتند، پس به جای سرزنش من، خویشتن را سرزنش کنید، و امروز هیچ‌کدام نمی توانیم به فریاددیگری برسیم[109]. و بدین‌سان چاره‌ای جز تن دادن به کیفر کفر و نافرمانی خودشان نمی‌بینند و جاودانه در عذاب می‌مانند[110].

 

                                                                منبع:آموزش عقاید آیت الله مصباح یزدی

 


پی نوشت ها :

 

[1] - زلزال/ 1، حج/ 1، واقعه/ 4، مزمل/ 14

[2] - زلزال/ 2، انشقاق/ 4

[3] - الحاقه/ 14، فجر/ 21

[4] - تکویر/ 6، انفطار/ 3

[5] - کهف/ 47، نحل/ 88، طور/ 10، تکویر/ 2

[6] - الحاقه 4، واقعه/ 5

[7] - مزمل / 14

[8]- معراج/ 9، قارعه/ 5

[9] - طه/ 105- 107 مرسلات / 10

[10] - کهف/ 8، نبأ/ 20

[11] القیامه/ 8

[12] - تکویر/ 1

[13] -تکویر/ 2

[14] - اتفطار/ 2

[15] - القیامه/ 9

[16] - طور/1، الحاقه/ 16

[17] - الرحمن/ 37، الحاقه/ 16، مزمل/ 18، مرسلات/ 9، نبأ/19، انفطار/ 1، انشقاق/ 1

[18] - انبیاء/ 104، تکویر/ 11

[19] - معراج/ 8

[20] - فرقان/ 25، دخان/ 10

[21] - زمر/ 68، الحاقه/ 13، یس/ 49

[22] - نمل/ 87-89

[23] - ابراهیم/ 48، زمر/ 67، مریم/، ق/ 32 38

[24] - زمر/ 69

[25] - زمر/ 68، کهف/ 99، ق/ 20، 42،نبأ/ 18 ، نازعات/ 13- 14، مدثر/ 8، صافات/ 19

[26] - انعام/ 38، تکویر/ 5

[27] - کهف/ 47، نحل/ 77، قمر/ 50، نبأ/ 18

[28] - ق 20

[29] - قارعه/ 4، قمر/ 7

[30] - ق/ 44، معارج/ 43

[31] - یس/ 51، مطففین/ 30، القیامه/ 12، 30، و نیر رجوع کنید به آیات «حشر» و «نشر» و «لقاءالله» و «رجوع الله» و «رذالی الله»

[32] - کهف/ 99، تغابن/ 9، نساء/ 87، انعام/ 12، آل‌عمران/ 9، هود/ 103

[33] - روم/ 55، نازعات/ 46، یونس/ 45، اسراء/ 52، طه/ 103،- 104، مؤمنون/ 113، احقاف/ 35

[34] - ابراهیم/ 21، العادیات/ 10، الطارق/ 9، ق/ 22، الحاقه/ 18

[35] - حج/ 65، فرقان/ 26، غافر/ 16، انفطار/ 19

[36]  - هود/ 105، طه/ 108، 111، نبأ/ 28

[37] - عبس/ 34- 37 شعراء/ 88، معارج/ 10- 14، لقمان/ 33.

[38] - بقره/ 166، مؤمنون/ 101

[39] - زخرف/ 67

[40] - انعام/ 31، مرمی/ 39، یونس/ 54

[41] - آل عمران/ 30، تکویر/ 14، اسراء/ 49

[42] - اسراء/ 14- 14، 71، الحاقه/ 19، 25، انشقاق/ 7، 10

[43] - الرحمن/ 39

[44] - زمر/ 69، بقره/ 143، آل عمران/ 140، نساء/ 41ف 69، هود/ 18، حج/ 78، ق/ 21، نحل/ 84، 89

[45] - نور/ 24، یس/ 65، فصلت/ 20- 21

[46] - اعراف/ 8، 9، انبیاء/ 48، مؤمنون/ 102- 1-3، قارعه/ 6-8

[47] - یونس/ 54- 93، جاثیه/ 17، نحل/ 78، زمر/ 69، 75

[48] - النجم/ 40- 41، بقره/ 281- 286، آل عمران/ 25، 161، انعام/ 70، هود/ 111، ابراهیم/ 51، طه/ 15، غافر/ 17، جاثیه/ 22، طور/ 21، مدثر/ 38، یس/ 54، زمر/ 24

[49] - یس/ 54، زمر/ 24

[50] - النجم/ 39، انعام/ 146، فاطر/ 18، زمر/ 7

[51] - النحل/ 25، عنکبوت/ 13، ضمناً از اینجا می‌توان حدس زد که کسانی هم که موجب هدایت دیگران شده‌اند ثواب مضاعف خواهند داشت چنان که صریحاً‌ در روایات آمده است.

[52] - بقره/ 48- 123، آل عمران/ 91، لقمان/ 33، مائده/ 36، حدید/ 15

[53] - بقره/ 48، 123، 254، مدثر/ 48

[54] - انبیا/ 28، بقره/ 255، یونس/3، مریم/ 87، طه/ 109، سبأ/ 23، زخرف/ 86، النجم/ 26

[55] اعراف/ 44

[56] - انفال/ 37، روم/ 14- 16، 43، 44، شوری/7 هود/ 105- 108 یس/ 59

[57] - زمر/ 73، آل‌عمران/ 107، مرمی/ 85، القیامه/ 42- 24 مطففین/ 24، غاشیه/ 8، عبس/ 38- 39

[58] - زمر/ 60- 71، آل عمران/ 106، انعام/ 124، یونس/ 27، مریم/ 86، طه / 101، 126 – 124، ابراهیم/ 43، قمر/ 8، معارج/ 44، غاشیه/ 2، اسراء/ 72، 97، عبس/ 40، 41

[59] - مریم/ 71- 72

[60] - حدید/ 12

[61] - زمر/ 73، رعد/ 22، 24

[62] - زمر/ 71/ 72، تحریم/ 6، انبیاء/  103

[63] - ال عمران/ 133، حدید/ 21

[64] - الحاقه/ 23، الدهر/ 6، 18، 21، مطففین/ 28

[65] - بقره/ 25، آل عمران/ 15 و دهها آیه دیگر

[66] -  محمد/ 15، الدهر/ 6، 18، 21، مطففین/ 28

[67] - نحل/ 31، فرقان/ 16، زمر/ 34، فصلت/ 31، شوری/ 22، زخرف 71، 70، ق/ 35

[68] - ق/ 35

[69] - کهف/ 31، حج/ 23، فاطر/ 33، دخان/ 53، دهر/ 21، اعراف/ 32

[70] - اعراف/ 43، یونس/ 10، فاطر/ 34، زمر/ 74

[71] - مریم/ 62، نبأ/ 35، غاشیه/ 11

[72] - دهر/ 13

[73] - مریم/ 62، نبأ/ 35، غاشیه/ 11

[74] - اعراف/ 35، حجر/ 48

[75] - اعراف/ 43، حجر/ 47

[76] - طور/ 10، واقعه/ 17، دهر/ 19

[77] - صافات 45- 47، ص/ 51 طور/ 23، زخرف/ 71، واقعه/ 18- 19، دهر/ 5- 6- 15- 19، نبأ/ 34، مطففین 25- 28

[78] - ص/ 51، طور/ 22، الرحمن/ 52، 68، واقعه/ 20- 31 مرسلات/ 42، نبأ/ 32

[79] - بقره/ 25، ال عمران/ 15، نساء/ 57، صافات/ 48- 49ف  ص/ 52، زخرف/ 70، دخان/ 54، طور/ 20، الرحمن/ 56- 70- 74، واقعه/ 22-23-34-37، نبأ/ 33

[80] - آل عمران/ 15، توبه/ 21- 72، حدید/ 20، مائده/ 119، مجادله/ 29، بینه/ 8

[81] - سجده/ 17

[82] - بقره/ 25- 82، آل عمران/ 107- 36، 198، نساء/ 13، 57، 122ف مائده/ 85، 119، اعراف/ 42، توبه/ 22، 72، 89، 100، یونس/ 26، هود/ 23، 108، ابراهیم/ 23، حجراً/ 48، کهف/ 3، 108، طه/ 76، انبیاء/ 102، مؤمنون/ 11، فرقان/ 16، 76، عنکبوت/ 58ف لقمان/ 9، زمر/ 73، زخرف/ 71، احقاف/ 14، ق/ 34، فتح/ 5ف حدید/ 12، مجادله/ 22، تغابن/ 9، طلاق/ 11، بینه/ 8

[83] - دخان/ 56، (فصلت/ 8، انشقاق/ 25، تین/ 6)

[84] - نساء/ 140 و دهها آیه دیگر

[85] - ق/ 30

[86] - هود/ 106، انبیاء/ 100، فرقان/ 12، ملک/ 7- 8

[87] - آل عمران/ 106، ملک- 27، مؤمنون/ 104، زمر/ 60

[88] - تحریم/ 91

[89] - رعد/ 5 ابراهیم/ 49، سبأ/ 33، غافر/ 71، 72، الحاقه/ 32، دهر/ 4

[90] - ابراهیم/ 50، فرقان/ 13، انبیا/ 98، جن/ 15، تحریم/ 6

[91] - بقره/ 24، آل عمران/ 10، انبیاء/ 98، جن/ 15، تحریم/ 6

[92] - فرقان/ 13- 14، انشقاق/ 11

[93] حج/ 19، 20، دخان/ 48

[94] - انعام/ 70، یونس/ 4، کهف/ 29، واقعه/ 42- 44، 55، محمد/ 15

[95] - صافات/ 62- 66، ص / 57، دخان/ 45- 46، واقعه/ 52- 53، نبأ/ 25، غاشیه/ 6- 7

[96] - ابراهیم/ 17 طه/ 74 فاطر/ 36

[97] - زخرف/ 38- 39 شعراء/ 94- 95، ص / 85

[98] - اعراف/ 37- 39 عنکبوت/ 25، مرسلات/ 35- 36

[99] - مؤمنون/ 108، روم/ 57، غافر/ 52، مرسلات/ 35- 36

[100] - غافر/ 49- 50

[101] - زخرف/ 77

[102] - ابراهیم/ 17، طه/ 74، فاطر/ 36

[103] نساء/ 56

[104] - اعراف/ 50

[105] - مدثر/ 39- 47

[106] - ص/ 59- 69

[107] - اعراف/  38- 39، صافات/ 27- 33، ق / 27- 28

[108] - ابراهیم/ 21، سبأ/ 31- 33

[109] - ابراهیم/ 22

[110] - بقره/ 39، 81، 162، 217، 257، 275، آل عمران/ 88، 116، نساء/ 169، مانده/ 37، 80، انعام/ 128، اعراف/ 36، توبه/ 17، 63، 68، یونس/ 27، 52، هود/ 107، رعد. 5ف نحل. 29، کهف/ 108، طه/ 101، سجده/ 20، مؤمنون/ 103، احزاب/ 65، زمر/ 72، غافر/ 76، زخرف/ 74، مجادله/ 17، تغابن/ 10، جن/ 23، بینه/ 6
  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • ۸۷/۱۱/۱۵
  • ۲۲۶۳ نمایش
  • علی سهراب پور

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی